Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

tytek
19:41
5942 2fdd 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viashifffffer shifffffer
tytek
19:41
4199 eff5 500
Reposted fromlyder lyder viamemesjasz memesjasz
tytek
11:00
2646 fb44 500
Reposted frommangoe mangoe viaregcord regcord
tytek
10:59
1944 c2d4 500
Reposted fromTenSigis TenSigis viaregcord regcord
tytek
10:58
- Ewa!?
- Klaudia?! O jaaa, Zajebiście się tak spotkać. W mięsnym, hihihi
- Zajebiście! Dawno się nie widziałyśmy. Kiedy ostatnio? U Marcina na melanżu? Naprawdę zajebiście hihihi.
- U Maćka i Magdy się widziałyśmy chyba
- Nie byłam wtedy, nad morzem byłam, z Moniką pojechaliśmy do Marty i jej tego nowego ich odwiedzić
- No ale i tak zajebiście no.
- No. Zajebiście wyglądasz! Byłaś u fryzjera? Zajebiście!
- No byłam, dzięki, dzięki. Wiem, zajebiście. Hi hi.
Gość z pary milczy. Stoi. Lampi się w kiełbasy. Chyba je liczy. Medytuje w mięsnym.
- Byłam u fryzjera i wyobraź sobie, że jak wracałam autem, to mi wszyscy kierowcy migali światłami. Masakra, mówię ci. Dobry stylista to podstawa.

Nie dowierzam. Zerkam do kolesia od kiełbas. On też chyba nie dowierza. Odpłynął do odległej mięsnej krainy, wzrok wbity gdzieś w ostatni rząd z polędwicami. I nie odrywając wzroku od wędlin, robotycznym głosem mówi:
- A światła miałaś włączone?
- Co?
- Czy miałaś światła mijania włączone w samochodzie?
- Hihihi nie wiem, od fryzjera wracałam. Skąd Ty go wytrzasnęłaś Klaudia? Hihihi.

Wtedy spotkałem wzrok kolesia. Pustka. Zabrała mu duszę. Odwrócił się w ciszy, znowu do kiełbas. Szkoda człowieka.
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaregcord regcord
tytek
10:57
Reposted fromregcord regcord
tytek
10:56
virtual reality
Reposted fromregcord regcord
tytek
10:53
6404 371a 500
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem
tytek
10:53
6387 98a4 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
tytek
10:53
Reposted fromspacekaptn spacekaptn
tytek
10:52
6426 bf0d
Reposted fromSharonSullivan SharonSullivan
tytek
10:52
0731 d843 500
Reposted frommuszynka muszynka viaregcord regcord
tytek
10:50
3971 bb4b 500
Reposted fromantichris antichris viaregcord regcord
tytek
10:50
dks3 pvp in a nutshell
Reposted fromSardion Sardion viaregcord regcord
tytek
10:43
5576 18f9
Reposted fromzelbekon zelbekon viaregcord regcord
tytek
10:41
Reposted fromregcord regcord
tytek
10:40
to be honest you gotta have a pretty high iq to...
earrape warning
Reposted fromregcord regcord
tytek
10:40
this went better than expected, all smiles
Reposted fromregcord regcord
tytek
10:39
6427 4861 500
Reposted fromsilv silv
tytek
10:37
whole season of this shit, wow
Reposted fromregcord regcord
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl